Här ska det komma bilder på verk i kopparfolieteknik.